Awakening Journal, Free Yoga Technique, THAI, Yoga Journal

ใช้โยคะหุ่นดีมา ‘ล่อ’ ให้ตื่นรู้ | ตอน ลูกแก้ววิเศษ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้อ่านที่รัก... พูดก็พูดครับ หาว่าผมออกจากงานระดับผู้จัดการมาขายตัว(และหัวใจ)ก็ได้... (เสียงในใจจากเบื้องบนบอกให้ลาออกมาสอนโยคะสมาธิเต็มตัว ถึงจะต้องกินแกลบก็ยังหายใจพอเพียงได้) เสียงนั้นยังบอกให้ผมใช้ yoga asanas (การทำท่าโยคะต่างๆ) และ กล้ามเนื้อภายนอกมาล่อใจนักเรียนให้เข้าหาโยคะ แล้วหลอกให้เขาเข้าลึกมากขึ้นไปจนระดับ Satori-->Bliss-->Nirvana+ หรือจะพูดง่ายๆว่า 'หลอกล่อให้ตื่นรู้' ไม่มากก็น้อย ก็ไม่ผิด แต่!!! ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่พร้อมนะครับ คนที่ทุกข์ระทมมาพอแล้วเท่านั้น (แม้รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าทุกข์) ที่จะพร้อมที่จะตื่น หลุดพ้น และเบิกบาน (ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตาม เพราะคลาสผมจะใช้คำกลางๆไม่ยึดติดครับ เลยรู้สึก relate ได้ทุกชาติศาสนา แม้ไร้ศาสนาก็ตาม) บางที... หากนักเรียนไม่เล่าให้ฟัง (feedback) ว่าได้เอาคำสอนที่ได้จากคลาสเราไปใช้อย่างไร หรือสัมผัสถึงพลังงานในคลาสเราได้ไหม ผมก็ไม่รู้เลยนะครับ ได้แต่เชื่อใจนักเรียนว่าจะซึมซับพลังงานบวกๆที่เราแผ่ให้กันในคลาส แล้วพลังงานนั้นจะหอมติดตัวเขาไปตลอดชีวิต (เหมือนเราปลูกฝังเมล็ดแห่งการตื่นรู้ที่มีอยู่แล้วในทุกคนไปก่อน แล้วเชื่อว่าเขาจะรดนำ้ให้ค่อยๆงอกงาม :') Foundation 101: Everything is Energy* (of LOVE) * This Technique came from deep breathing and… Continue reading ใช้โยคะหุ่นดีมา ‘ล่อ’ ให้ตื่นรู้ | ตอน ลูกแก้ววิเศษ